“Duurzaam ondernemen is voor
Smart Dimensions een belangrijke doelstelling.”

 

DUURZAAM ONDERNEMEN BIJ SMART DIMENSIONS

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Het wordt tegenwoordig verwacht dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, het milieu en het welzijn van mensen.

Dat is ook de gedachte die Smart Dimensions wilt uitdragen binnen het bedrijf naar zijn werknemers en naar de omgeving. Daarom is in 2020 gestart met de CO2-Prestatieladder, om de kansen en uitdagingen te identificeren op het gebied van de CO2-footprint die Smart Dimensions achterlaat en deze dan ook zoveel mogelijk te minimaliseren. Dat streven zal er voor zorgen dat Smart Dimensions zijn steentje bijdraagt aan het milieu.