“Wij werken servicegericht, zijn flexibel
en hanteren korte communicatielijnen.”

WERKZAAMHEDEN

Grond-, weg- en waterbouw

Wij tekenen en ontwerpen 3-dimensionaal voor de grond-, weg- en waterbouw met als doel het bouwrijp maken van nieuwe woonwijken, wegenbouw en natuur- en landschapsinrichting.

Smart Dimensions BV is vooraanstaand op het gebied van 3D-tekenen en het aansturen van 3D-grondverzetmachines. Wij beheersen machine aansturing van alle machinemodellen. De tijd van piketten ligt in het verleden, het gros van de werken wordt voortaan uitgevoerd met GPS of Total Station om nog meer grip te krijgen op hoeveelheden en werken te maken met een gesloten grondbalans.

grond-weg-water

Spoormetingen/maatvoering

Smart Dimensions BV verricht in het spoor allerlei werkzaamheden, vanaf de nul-opname tot en met de eindrevisie. Dit betreft het landmeetkundige deel, zoals: het aanleggen van projectgrondslagen, het uitvoeren van spoormetingen, alsmede het opstellen van een rapportage naar aanleiding van de bevindingen uit de meetgegevens. Tevens verzorgen wij ook de maatvoering in de uitvoeringsfase. Dat houdt in: het leggen van wissels, de controle van onder-banen en de aansturing van stopmachines.

Woning- en utiliteitsbouw

Smart Dimensions BV verzorgt ook de maatvoering bij een aantal bouwbedrijven. Het gaat hier om de zogeheten Turn-Key opleverprojecten. Hierbij wordt een goede en vindingrijke samenwerking gevraagd tussen het bouwbedrijf, de maatvoering en de opdrachtgever. Wij gaan voor kwaliteit.